skip to content »

dakok.parkmeshera.ru

Lenjan online dating

lenjan online dating-58

” Och, säger Hägerland, sedan skriker han och så dör han.Det är nog den starkaste bilden av Jesu mänsklighet.

lenjan online dating-57lenjan online dating-35

På en fråga när Jesus var som mest mänsklig tar Hägerland upp när Jesus dör på korset i () och säger ”Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?är en skrift som ingår i Nya Testamentets brevlitteratur.Brevet tillhör, tillsammans med Judasbrevet, Jakobsbrevet, Andra Petrusbrevet, och de tre Johannesbreven, de sju så kallade katolska breven genom att ha en allmän (katolsk) adressat och alltså inte vara riktat till en bestämd person eller församling.Och de säger att det mest mänskliga man kan finna om Jesus är när han i 22:a psalm på korset, skriker och dör.Nu kan man inte dra alltför långtgående slutsatser av en radiointervju som dels är kort, dels kan vara klippt på ett för de intervjuade ofördelaktigt sätt.Men även ”Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?

” är hämtat från Gamla Testamentet, nämligen inledningen till ”Min Gud” på hebreiska är Eli medan Eloi är arameiska för samma sak.

Jag blev relativt nöjd med denna artikel och anser nog att efter artiklarna om Jesusomnämnandena hos Josefus och Hemliga Markusevangeliet är detta den bästa Wikipediaartikel jag har skrivit.

Jag tror inte att Wikipediafolket håller med mig, eftersom de verkar föredra mer ytliga artiklar och dessutom fäster liten vikt vid språkets kvalitet.

Hon åberopar också Paulus’ brev som viktiga, inte minst för att de är de tidigaste källorna.

Negativa traditioner om Jesus menar hon sannolikt också är sanna, eftersom kyrkan inte gärna skulle hitta på sådana.

(se min beskrivning av detta i inlägget Den döende Messias/Kristus – del 1.